Stichting Vrienden van de Wenum hoeve ondersteunt de hulpboeren die werken op zorgboerderij Wenum Hoeve in Wenum tussen Apeldoorn en Vaassen.

De hulpboeren krijgen hun reguliere begeleiding vanuit de medewerkers en vrijwilligers van de zorgboerderij. De vriendenstichting zorgt voor het extra dat de hulpboeren nodig hebben om optimaal actief te kunnen zijn op de boerderij. Dat gebeurt door ondersteuning in kosten, leuke activiteiten die niet uit de zorgbudgetten betaald kunnen worden of het aanbieden van activiteiten waarvoor geen reguliere budgetten zijn binnen de exploitatie van de Zorgboerderij.

Ook kunnen hulpboeren worden ondersteund die geen of weinig zorgbudget hebben. Tenslotte ondersteunt de stichting activiteiten voor hulpboeren die met wat extra steun een grotere kans maken om in de reguliere arbeidsmarkt opgenomen te worden.

De primaire aandacht van de stichting gaat uit naar het welzijn van de hulpboeren en daartoe richt zij zich op de volgende thema’s:

Leven: bij dit thema is de insteek dat de hulpboeren van de zorgboerderij moeten kunnen functioneren bij hun activiteiten op de zorgboerderij ondanks eventuele handicaps. Dat geldt voor de praktische en financiële aspecten.

Ontspanning: bij dit thema gaat het letterlijk om ontspanning. Een deel van de hulpboeren heeft met regelmaat behoefte aan ontspanning gedurende de dag, maar het is ook belangrijk om van tijd tot tijd even los te komen van de sleur van alle dag. Vakantie is nauwelijks haalbaar en de stichting ziet een taak om hier wat extra’s te bieden bijvoorbeeld door het organiseren en aanbieden van een jaarlijks uitje.

Bewegen: het thema richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsapparaat van de hulpboeren. Moeilijk bewegen helpen de ontwikkeling niet echt op gang en daar wil de stichting verder aan werken door een beweegprogramma aan te bieden met behulp van vrijwilligers en stagiairs van relevante opleidingen.

Om de thema’s te realiseren is geld nodig. Geld dat niet beschikbaar is vanuit de zorgboerderij of in de budgetten die Zorgboerderij voor de hulpboeren ontvangt. Donateurs, giften en vrijwilligers zorgen ervoor dat deze thema’s invulling kunnen krijgen.

Privacybeleid

De Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve hanteert het volgende privacybeleid:

De stichting bewaart en gebruikt contactgegevens van actieve sponsors en donateurs in verband met factureringen, betalingen en nieuwsbrieven. Het betreft naam, adres, telefoonnummer, emailadres en betaalgegevens. De stichting geeft geen contactgegevens door aan derden.
Op verzoek kunnen sponsors en donateurs hun eigen contactgegevens inzien, laten bewerken en laten verwijderen door de stichting.