Verantwoording

Jaarlijks verantwoordt de Stichting Vrienden van de Wenum Hoeve haar activiteiten met twee jaarverslagen.