Het bestuur

Met veel enthousiasme werkt het bestuur aan activiteiten en projecten ter bevordering van de werkomgeving en de ontwikkelingsmogelijkheden van de hulpboeren op de zorgboerderij.

Adviseur communicatie: Nicole Dürr
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Bestuursleden

Voorzitter: Harry Kruimer
Penningmeester: Henk van Beek
Secretaris: Ria de Bar
Algemeen bestuurslid: Peter  Klement