Voel je goed!

In samenwerking met de zorgboer en zorgboerin is het idee ontstaan het project ‘Voel je goed’ te starten. Het doel van dit project is de hulpboeren bewust te maken van het belang van voldoende beweging, gezond eten en een gezonde leefstijl.

Voel je goed is opgedeeld in drie thema’s: Leefstijl en Bewegen. Met het thema ‘Bewegen’ is gestart.

In samenwerking met studenten van het Cios is een programma ontwikkeld. Om een goed en gevarieerd beweeg- en sportprogramma te ontwikkelen is het belangrijk juiste materialen te hebben. Inmiddels zijn er verschillende zaken aangeschaft, o.a. nordic walk stokken, fitness apparatuur, voetbaltafel, kegelbaan, badmintonrackets, elektrisch ondersteunende duo fiets en twee tandems etc. En er zijn nog volop ideeen dit aan te vullen.
Maar gewoon hardlopen of stevig wandelen is ook aan de orde. De hulpboeren hebben een eigen individueel programma of doen wekelijks mee aan de groepsactiviteiten. Alles onder begeleiding van de studenten van het Cios.

Prachtig om te zien dat onze hulpboeren er veel plezier aan beleven. Gezond kan dus ook leuk zijn!

Competentiebeleid

Het competentiebeleid is een leerprogramma van verschillende activiteiten op de boerderij op verschillende niveaus. Het stimuleert de hulpboeren zich verder te ontwikkelen in kennis en vaardigheden op een voor hun passend niveau. Hierdoor kunnen ze een hogere plaats op de werkladder binnen de Wenum Hoeve bereiken.

Voor sommige hulpboeren leidt dit er toe dat hun kansen op betaald werk buiten de Wenum Hoeve toenemen. Het beleid is door de stichting opgezet met medewerking van de zorgboer en zorgboerin, vrijwilligers en enkele professionals. Voor de verschillende activiteiten kan een certificaat, een bewijs van deelname of een pluim worden gehaald. Deze worden uitgereikt op een officieel moment. De ontwikkelingen op dit gebied houden rekening met de ontwikkelingen van de WMO. Hierbij is de plaats van de hulpboeren in de maatschappij een punt van grote aandacht.

Stilteplek

In september 2012 heeft de stichting Vrienden van de Wenum Hoeve het initiatief genomen tot het maken van een stilteplek. Deze plek waar de hulpboeren van de zorgboerderij tijdens de dagelijkse activiteiten tot rust kunnen komen, is een lang gekoesterde wens van de zorgboer en -boerin van de Wenum Hoeve.

Voor de realisatie is samenwerking gezocht met locale bedrijven en organisaties. Er zijn veel bedrijven bereid gevonden om deel te nemen in dit project en hun kennis en/of materiaal in te zetten voor de bouw. Daarnaast zijn er fondsen gevonden om de stilteplek te kunnen financieren. De leerlingen van Sprengeloo hebben uiteindelijk de bouw gerealiseerd!

Inmiddels is de stilteplek gerealiseerd. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt.